Sensima

gabinet psychologiczny

ul. Apartamentowa 8

ul. Jana Olbrachta 64

Zapraszamy na konsultację,
psychoterapię indywidualną, terapię uzależnień.

Zapraszamy osoby, które:

 • Nie radzą sobie z napotykanymi trudnościami (w domu, w szkole, w pracy).
 • Znalazły się w trudnej sytuacji zawodowej, rodzinnej bądź osobistej.
 • Cierpią z powodu lęku, smutku i przygnębienia.
 • Przeżywają konflikty i kryzysy w relacjach międzyludzkich.
 • Chciałyby lepiej poznać siebie, zrozumieć swoje odczucia i potrzeby.
 • Odczuwają dolegliwości fizyczne wywołane czynnikami psychicznymi jak bóle brzucha, duszności, bóle głowy, zmęczenie.
 • Odczuwają kłopoty ze snem lub odżywianiem.
 • Czują męczącą potrzebę kontroli.
 • Chcą odnaleźć sens życia.

Jak również tych, którzy przeżywając żałobę po śmierci bliskiej osoby czują, że:

 • Piją wiecej alkoholu lub zażywają wiecej leków niż dotychczas.
 • Zauważają u siebie niepokojące symptomy związane z używaniem jakiegoś środka psychoaktywnego.
 • Dolegliwości związane z żałobą ich przerastają.
 • Pojawiła się u nich bezsenność czy myśli samobójcze.
 • Brakuje im osoby, z którą będą mogli podzielić się swoimi uczuciami

O mnie

Magdalena Żbikowska

Magdalena Żbikowska

Psycholog, psychoterapeuta

 • Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: psychoterapia uzależnień, stany nagłe i interwencje w psychiatrii.
 • Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na kierunku profilaktyka i terapia uzależnień.
 • Ukończyła czteroletni kurs w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, która jest ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-behawioralnej (PTTPB) i członkiem European Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Obecnie w trakcie certyfikacji.
 • Uczestniczyła w szkoleniu specjalistycznym Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków prowadzonym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobyła między innymi w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie tj. Tworki. Jak również w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach, Poradni Przystań Psychologiczna i Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Karczewie.
 • Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem psychologii pozytywnej.
 • Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Magdalena Żbikowska - ZnanyLekarz.pl

O nas

Magdalena Żbikowska

Magdalena Żbikowska

Psycholog, psychoterapeuta

 • Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: psychoterapia uzależnień, stany nagłe i interwencje w psychiatrii.
 • Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na kierunku profilaktyka i terapia uzależnień.
 • Ukończyła czteroletni kurs w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, która jest ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-behawioralnej (PTTPB) i członkiem European Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Obecnie w trakcie certyfikacji.
 • Uczestniczyła w szkoleniu specjalistycznym Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków prowadzonym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobyła między innymi w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie tj. Tworki. Jak również w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach, Poradni Przystań Psychologiczna i Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Karczewie.
 • Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem psychologii pozytywnej.
 • Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Marcin Dobrzyński

Psycholog, psychoterapeuta

 • Psychoterapię indywidualną prowadzi w paradygmacie psychodynamicznym, podlegając regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). W pracy korzysta także z metod terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP), dającej terapeucie wsparcie w pracy z szerokim spektrum zaburzeń i trudności z jakimi zgłaszają się pacjenci.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi, w Ośrodku Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej oraz w Fundacji Nagle Sami. Aktualnie pracownik Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.
 • Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Justyna Bułdys

Psycholog, trener, coach

 • Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie z psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Posiada certyfikaty w zakresie pracy coachingowej (Coaching Center, Strenghts Community) oraz trenerskiej.
 • Pracuje indywidualnie, grupowo oraz z parami metodą CoachWise i metodą Strengthsfinder (coaching mocnych stron).
 • Posiada 16 lat doświadczenia w prowadzeniu warsztatów oraz 8 lat doświadczenia w udzielaniu konsultacji psychologicznych i pracy coachingowej.
 • Występuje na konferencjach naukowych i prowadzi warsztaty dla psychologów jako ekspertka w pracy wsparciowej i rozwojowej z osobami z grup mniejszościowych.
 • Pasjami pisze o psychologii.

Aktualności

Promocje, artykuły, zmiany


"Bliskie relacje"

Warsztat dla DDA/DDD

Warsztat poprowadzi Justyna Bułdys

 • 8-godzinny warsztat prowadzony będzie techniką coachingowo-wsparciową. Ma on na celu zwiększenie świadomości i samoświadomości dotyczącej wchodzenia w bliskie relacje, kształtowania ich i podtrzymywania na bazie rozumienia własnych potrzeb i emocji oraz potrzeb i emocji osób bliskich. .
 • Podczas warsztatu porozmawiamy o tym, czym dla nas jest bliskość i relacja, o czym marzymy i czego się boimy w kontekście bliskich związków z ludźmi.
 • Kluczowym elementem warsztatu będzie praca nad określeniem własnego schematu relacyjnego oraz przebudowaniem toksycznych wzorców na zdrowy model relacji z innymi.
 • Będziemy uczyć się jak korzystać z emocji jak z drogowskazów mówiących, jakie nasze potrzeby wymagają zaspokojenia.
 • Część warsztatu poświęcimy charakterystycznym dla DDA i DDD cechom i zachowaniom w relacjach jak potrzeba kontroli, skłonność do poświęcania się, podejrzliwość i lęk, niska samoocena, problem z odpowiedzialnością czy unikanie konfrontacji.
 • Znaczną część czasu przeznaczymy na umiejętności komunikacji w bliskich relacjach. Będziemy ćwiczyć komunikat JA oraz style komunikacji i reagowania w sytuacjach trudnych. Zapoznamy się z zachowaniami asertywnymi oraz komunikacją w konflikcie.
 • Zakończymy warsztat wypracowaniem celu i strategii na zmianę w ważnych dla nas relacjach z bliskimi osobami.
  • Warsztat będzie się odbywał na ul. Olbrachta 64 w dniach 16.11.2019 i 17.11.2019 w godzinach 10.00 - 14.00
  • Cena za dwa dni warsztatu wynosi 250 zł (w cenie uwzględniony jest poczęstunek: kawa, herbata, woda, słodycze)
  • Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na warsztat poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na podany adres poczty.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatu z przyczyn niezależnych od organizatora. Wówczas nastąpi zwrot pełnej kwoty.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu warsztatu, w wyniku przyczyn losowych.

Oferta

Formy pomocy

Konsultacja psychologiczna

Jest to pierwsze spotkanie klienta z terapeutą, najczęściej jako wstęp do dalszej terapii. Takie sesje odbywają się w formie 1-3 spotkań, raz w tygodniu, każde po 50 minut. Służą określeniu warunków dalszej współpracy, ustalonych wspólnie przez klienta i terapeutę, jak również przyjrzeniu się bliżej temu z jaką trudnością klient przychodzi. Istnieje również możliwość skorzystania wyłącznie z konsultacji, gdzie w ramach jednego, dwóch spotkań klient otrzyma niezbędne wskazówki, jakie podjąć dalsze kroki w celu uporania się z problemem.

Psychoterapia indywidualna

Opiera się na bezpośrednim kontakcie klienta z terapeutą. To co jest ważne w takiej formie aktywnej współpracy to między innymi empatyczne reagowanie, otwartość i życzliwość. Klient i terapeuta w czasie rozmowy dążą do określonego celu, a sposoby dążenia do niego i ewentualne trudności są omawiane w czasie terapii. Każda sesja terapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się o stałej porze, raz w tygodniu. Czas trwania terapii będzie zależał od wyznaczonego celu, a to co stanowi priorytet to rozwiązanie problemu.

Psychoterapia uzależnień

Polega na spotkaniach z terapeutą, odbywających się raz w tygodniu. To co różni psychoterapię uzależnień od indywidualnej to główny temat pracy. Niejednokrotnie okazuje się, że uzależnienie jest ściśle związane z innymi problemami np. emocjonalnymi, jednak to co skłania do leczenia to właśnie uzależnienie.

Oferta

Formy pomocy

Konsultacja psychologiczna

Jest to pierwsze spotkanie klienta z terapeutą, najczęściej jako wstęp do dalszej terapii. Takie sesje odbywają się w formie 1-3 spotkań, raz w tygodniu, każde po 50 minut. Służą określeniu warunków dalszej współpracy, ustalonych wspólnie przez klienta i terapeutę, jak również przyjrzeniu się bliżej temu z jaką trudnością klient przychodzi. Istnieje również możliwość skorzystania wyłącznie z konsultacji, gdzie w ramach jednego, dwóch spotkań klient otrzyma niezbędne wskazówki, jakie podjąć dalsze kroki w celu uporania się z problemem.

Psychoterapia indywidualna

Opiera się na bezpośrednim kontakcie klienta z terapeutą. To co jest ważne w takiej formie aktywnej współpracy to między innymi empatyczne reagowanie, otwartość i życzliwość. Klient i terapeuta w czasie rozmowy dążą do określonego celu, a sposoby dążenia do niego i ewentualne trudności są omawiane w czasie terapii. Każda sesja terapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się o stałej porze, raz w tygodniu. Czas trwania terapii będzie zależał od wyznaczonego celu, a to co stanowi priorytet to rozwiązanie problemu.

Psychoterapia uzależnień

Polega na spotkaniach z terapeutą, odbywających się raz w tygodniu. To co różni psychoterapię uzależnień od indywidualnej to główny temat pracy. Niejednokrotnie okazuje się, że uzależnienie jest ściśle związane z innymi problemami np. emocjonalnymi, jednak to co skłania do leczenia to właśnie uzależnienie.

Coaching

Psychoterapia grupowa

Warsztaty

Cennik

 • Konsultacja psychologiczna:
  50 min - 120 zł
 • Psychoterapia indywidualna:
  50  min - 120 zł
 • Psychoterapia uzaleznień:
  50 min - 100 zł

Płatność gotówką lub kartą

Cennik

 • Konsultacja psychologiczna:
  50 min - 130 zł
 • Psychoterapia indywidualna:
  50  min - 130 zł
 • Psychoterapia uzaleznień:
  50 min - 110 zł
 • Coaching:
  50 min - 150 zł
 • Kwalifikacja do grup terapeutycznych:
  30 zł
 • Psychoterapia grupowa:
  120 min - 40 zł
 • Warsztaty:
  cena ustalana w zalezności od tematyki i czasu trwania warsztatu

Płatność gotówką lub kartą

Kontakt

sensima logo

Sensima

ul. Apartamentowa 8 klatka N lokal 7
02-495 Warszawa
tel: 602-672-952
gabinet@sensima.com.pl

Kontakt

sensima logo

Sensima

ul. Jana Olbrachta 64
01-111 Warszawa
tel: 602-672-952
gabinet@sensima.com.pl

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sensima Magdalena Żbikowska z siedzibą w Warszawie (ul. Apartamentowa 8/N7, 02-495 Warszawa). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Dane, jakie podasz w formularzu przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, a po tym czasie mogą być przetwarzanie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Chronimy Twoje dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Pamiętaj, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.

Bądź na bieżąco